Medborgarbladet

Medborgarbladet är din medlemsförmån då du går med i Svenska folkpartiet. Tidningen behandlar på bred horisont de svenskspråkiga finländarnas samhällsintressen men skriver också om internationella frågor och kultur.

Bra att veta

Fyra uppslag i varje nummer produceras av Svenska kulturfonden.

Alla nummer av Medborgarbladet kan laddas ner i  elektronisk form efter publiceringen via tidningens pdf-arkiv.

Utvalda artiklar publiceras även direkt på webben.

Allt redaktionellt material får återtryckas, reproduceras och citeras fritt utan kostnad (gäller ej material skrivet av våra frilansare). Ta kontakt om du behöver orginaltexter eller bilder.

Allmänt

UtgivareSvenska Folkpartiet i Finland r.p.
ChefredaktörUlla Achrén
Antal nr/år5
Upplaga35 000
Prenumerationspris-

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressMedborgarbladet
Simonsgatan 8 A
00100 Helsingfors
AnnonserOy Nordinfo Ab
Lillviksvägen 6
02360 Esbo

(09) 888 6018

Annonsmaterial:
annons@nordinfo.fi
Webbplatssfp.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige